WaBis

walter.bislins.ch

Script Barometrische Höhenformel

Nachfolgend das Java-Script zum Rechenformular (Ziel-SeiteBarometrische Höhenformel):
#INCLUDE ControlPanel.inc

<jscript>

var BaroConst = {
 hIx: 0,

 // air level data of standard atmosphere model
 hLimitTab: [ 
  11000, 
  20000, 
  32000, 
  47000, 
  51000, 
  71000, 
  84852, 
    0 
 ],
 hRefTab: [ 
    0, 
  11000, 
  20000, 
  32000, 
  47000, 
  51000, 
  71000, 
  NaN 
 ], 
 alphaTab: [ 
  -0.0065, 
   0, 
   0.001, 
   0.0028, 
   0, 
  -0.0028, 
  -0.002, 
  NaN 
 ],
 TRefTab: [ 
  288.15, 
  216.65, 
  216.65, 
  228.65, 
  270.65, 
  270.65, 
  214.65, 
  NaN 
 ],
 rhoRefTab: [ 
  1.225, 
  0.363918, 
  0.0880348, 
  0.013225, 
  0.00142753, 
  0.000861605, 
  0.000064211, 
  NaN 
 ],
 pRefTab: [ 
  101325, 
  22632.1, 
  5474.89, 
  868.019, 
  110.906, 
  66.9389, 
  3.95642, 
  NaN 
 ],

 // some general constants
 g:   9.80665,
 R:   8.31446,
 RS:  287.058,
 kappa: 1.4,
 M:   28.9644,

 // private function
 defIx: function(i) { return xDefNum( i, this.hIx ); },

 // set altitude range for following functions
 SetAltRange: function( h ) {
  for (var i = 0; i < this.hLimitTab.length; i++) {
   if (h <= this.hLimitTab[i]) {
    this.hIx = i;
    return;
   }
  }
  this.hIx = this.hLimitTab.length - 1;
 },

 // query level dependent constants 
 // default for i is this.hIx, see SetAltRange(h)
 hRef:  function(i) { return this.hRefTab[this.defIx(i)]; },
 alpha: function(i) { return this.alphaTab[this.defIx(i)]; },
 TRef:  function(i) { return this.TRefTab[this.defIx(i)]; },
 rhoRef: function(i) { return this.rhoRefTab[this.defIx(i)]; },
 pRef:  function(i) { return this.pRefTab[this.defIx(i)]; }
 
};

var ConvertUnit = {
 ms_kt: function( v ) { return v * 1.944; },
 kt_ms: function( v ) { return v / 1.944; },
 ft_m:  function( h ) { return h * 0.3048; },
 m_ft:  function( h ) { return h / 0.3048; },
 K_C:  function( t ) { return t - 273.15; },
 C_K:  function( t ) { return t + 273.15; },
 K_F:  function( t ) { return t * 1.8 - 459.67; },
 F_K:  function( t ) { return (t + 459.67) / 1.8; }
}

var BaroModel = {

 h: 0,
 T: 0,
 p: 0,
 rho: 0,

 h_unitId: 0, // 0 -> km, 1 -> m, 2 -> ft, 3 -> FL
 h_unitNameList: [ 'km', 'm', 'ft', 'FL' ],
 h_unitName: 'm',
 h_multList: [ 1000, 1, 0.3048, 30.48 ], 
 h_mult: 1, 
 h_digitsList: [ 5, 5, 5, 4 ],
 h_digits: 3,

 T_unitId: 0, // 0 -> K, 1 -> C, 2 -> F
 T_unitNameList: [ 'K', '&deg;C', '&deg;F' ],
 T_unitName: 'K',
 T_multList: [ 1, [ ConvertUnit.C_K, ConvertUnit.K_C ], [ ConvertUnit.F_K, ConvertUnit.K_F ] ],
 T_mult: 1,
 T_digitsList: [ 5, 5, 5 ],
 T_digits: 5,
 
 p_unitId: 0, // 0 -> Pa, 1 -> hPa, 2 -> inHg 
 p_unitNameList: [ 'Pa', 'hPa', 'inHg' ], 
 p_unitName: 'Pa', 
 p_multList: [ 1, 100, 3386.5 ], 
 p_mult: 1, 
 p_digitsList: [ 6, 6, 5 ], 
 p_digits: 6, 
  
 rho_unitId: 0, // 0 -> g/m^3, 1 -> kg/m^3
 rho_unitNameList: [ 'g/m<sup>3</sup>', 'kg/m<sup>3</sup>' ], 
 rho_unitName: 'g/m<sup>3</sup>', 
 rho_multList: [ 0.001, 1 ], 
 rho_mult: 0.001, 
 rho_digitsList: [ 5, 5 ], 
 rho_digits: 5, 
  
 TempOfH: function( h ) {
  return BaroConst.TRef() + 
   BaroConst.alpha() * (h - BaroConst.hRef());
 },

 PressureOfH: function( h ) {
  var alpha = BaroConst.alpha();
  if (alpha == 0) {
   // isoterm
   var hs = BaroConst.RS * BaroConst.TRef() / BaroConst.g;
   var p = BaroConst.pRef() * Math.exp( -(h - BaroConst.hRef()) / hs );
   return p;
  } else {
   var beta = BaroConst.g / BaroConst.RS / alpha;
   var p = BaroConst.pRef() * Math.pow( 1 + alpha * (h - BaroConst.hRef()) / BaroConst.TRef(), -beta );
   return p;
  }
 },

 DensityOfH: function( h ) {
  var alpha = BaroConst.alpha();
  if (alpha == 0) {
   // isoterm
   var hs = BaroConst.RS * BaroConst.TRef() / BaroConst.g;
   var r = BaroConst.rhoRef() * Math.exp( -(h - BaroConst.hRef()) / hs );
   return r;
  } else {
   var beta = BaroConst.g / BaroConst.RS / alpha;
   var r = BaroConst.rhoRef() * Math.pow( 1 + alpha * (h - BaroConst.hRef()) / BaroConst.TRef(), -beta-1 );
   return r;
  }
 },

 Update: function() {
  this.h_mult = this.h_multList[this.h_unitId];
  this.h_digits = this.h_digitsList[this.h_unitId];
  this.h_unitName = this.h_unitNameList[this.h_unitId];

  this.T_mult = this.T_multList[this.T_unitId];
  this.T_digits = this.T_digitsList[this.T_unitId];
  this.T_unitName = this.T_unitNameList[this.T_unitId];

  this.p_mult = this.p_multList[this.p_unitId];
  this.p_digits = this.p_digitsList[this.p_unitId];
  this.p_unitName = this.p_unitNameList[this.p_unitId];

  this.rho_mult = this.rho_multList[this.rho_unitId];
  this.rho_digits = this.rho_digitsList[this.rho_unitId];
  this.rho_unitName = this.rho_unitNameList[this.rho_unitId];

  BaroConst.SetAltRange( this.h );
  this.T = this.TempOfH( this.h );
  this.p = this.PressureOfH( this.h );
  this.rho = this.DensityOfH( this.h );
 }

};


var BaroForm = ControlPanels.NewPanel( { 
 Name: 'BaroForm',
 ModelRef: 'BaroModel',
 NCols: 2, 
 OnModelChange: UpdateBaroModel, 
 PanelFormat: 'InputNormalWidth'
} );

BaroForm.AddTextField( {
 Name: 'h',
 Format: 'std', 
 DigitsRef: 'h_digits',
 MultRef: 'h_mult',
 UnitsRef: 'h_unitName'
} );

BaroForm.AddRadiobuttonField( {
 Name: 'h_unitId',
 Label: '[h]',
 ValueType: 'int',
 Items: [
  { Name: 'km', Value: 0 },
  { Name: 'm', Value: 1 },
  { Name: 'ft', Value: 2 },
  { Name: 'FL', Value: 3 }
 ]
} );

BaroForm.AddTextField( {
 Name: 'T',
 Label: 'T(h)',
 Format: 'std', 
 DigitsRef: 'T_digits',
 MultRef: 'T_mult',
 UnitsRef: 'T_unitName',
 ReadOnly: true
} );

BaroForm.AddRadiobuttonField( {
 Name: 'T_unitId',
 Label: '[T]',
 ValueType: 'int',
 Items: [
  { Name: 'K',   Value: 0 },
  { Name: '&deg;C', Value: 1 },
  { Name: '&deg;F', Value: 2 }
 ]
} );

BaroForm.AddTextField( {
 Name: 'p',
 Label: 'p(h)',
 Format: 'std', 
 DigitsRef: 'p_digits',
 MultRef: 'p_mult',
 UnitsRef: 'p_unitName',
 ReadOnly: true
} );

BaroForm.AddRadiobuttonField( {
 Name: 'p_unitId',
 Label: '[p]',
 ValueType: 'int',
 Items: [
  { Name: 'Pa',  Value: 0 },
  { Name: 'hPa', Value: 1 },
  { Name: 'inHg', Value: 2 }
 ]
} );

BaroForm.AddTextField( {
 Name: 'rho',
 Label: '&rho;(h)',
 Format: 'std', 
 DigitsRef: 'rho_digits',
 MultRef: 'rho_mult',
 UnitsRef: 'rho_unitName',
 ReadOnly: true
} );

BaroForm.AddRadiobuttonField( {
 Name: 'rho_unitId',
 Label: '[&rho;]',
 ValueType: 'int',
 Items: [
  { Name: 'g/m<sup>3</sup>', Value: 0 },
  { Name: 'kg/m<sup>3</sup>', Value: 1 }
 ]
} );


function UpdateBaroModel() {
 BaroModel.Update();
 BaroForm.Update();
}

xOnLoad( UpdateBaroModel );

BaroForm.Render();

</jscript>

More Page Infos / Sitemap
Created Donnerstag, 10. September 2015
Scroll to Top of Page
Changed Sonntag, 27. Oktober 2019